Živel jménem retriever

Stránečka o retrieverech

Psí sporty

  V poslední době jsou sporty jako flyball nebo dviky obratnosti velice populární. Některým plemenům, hlavně pasteveckým, uděláte touto formou pohybu velikou radost. Ale samozřejmě i ostatní, protyto aktivity méně vyvinutí psi, se mohou zůčastnit tréninku. Nejdůležitější je, aby to těšilo vás i vašeho psa. Příjemná hra s vaším psem se nemusí hned rozvinout v soutěžení, i když se soutěže mohou pro někoho stát i drogou, vyjde-li najevo, že vy a váš pes tvoříte dobrý tým.

    Dalším, velice známým psím sportem je služební výcvik. Pro tento sport platí, že se na něm mohou podílet jen některá plemena. Vládne zde mnohem větší soutěživost a celá věc je mnohem závaznější. Váš pes bude již často muset mít několik osvědčení o poslušnosti, než bude k výcviku připuštěn. Není na tom nic zvláštního, uvědomíme-li si, že důležitou součástí výcviku je zastavování osob a kousání do speciální rukavice. Je zřejmé, že v takových situacích musíte mít svého psa zcela pod kontrolou. Pes musí být statečný a ostrý, ale také vyrovnaný a dobromyslný. Vedle toho je také nutné úsilí, obětavost a osobní vklad majitele psa. Pod dobrým vedením bude váš pes stejně spolehlivý nebo ještě spolehlivější než před výcvikem. Tvrzení, že tito psi jsou ,,falešní", je zcela smyšlené. Služební výcvik je velice disciplinovaný sport, při kterém nezbývá prostor pro vlastní iniciativu psa, ať už na cvičišti, či mimo něj. Pro mnoho psů se výcvik stane spíše životním posláním než zábavou.

    To samé by se dalo říci o lovu. Jdete-li se svým psem na lov, musí být kontakt mezi vámi a jím velice dobrý, musíte mít psa stále pod kontrolou. Proto není nic zvláštního na tom, že ne všechna plemena se hodí k lovu. Lov zahrnuje množství speciálních úkolů a pro každý z nich je nejvhodnější vždy jedno plemeno nebo menší skupina plemen. Ne při všech součástech lovu se honí nebo střílí zvěř. Myslivci někdy používají kus tkaniny s určitým pachem nebo atrpu, aby napodobili zvěř. Pro psy stejně jako pro jejich pány je to velice napínavý sport, který má velice mnoho stránek.

    Psí závodní dráha byla pro chrty do nedávné doby téměř jedinou legální možností opravdově se vyžít. Ale není to tak dlouho, co byl zaveden nový sport - coursing, a vzhledem k tomu, jaký je o něj zájem, rozhodně nebude mít jepičí život. Oba sporty jsou vhodné, a často také vyhražené, pouze pro chrty.

    V mírném klimatu je často obtížné dopřát tažným psům jejich zamilovanou práci. Mnoho majitelů proto se svými psy pravidelně odjíždí do výše položených, chladnějších oblastí, kde je sníh běžnější. Zde mohou psi vykonávat svoji původní práci, přestože to není spojeno se soupeřením. I když zrovna nesněží, potřebují psi trénink. Tréninkový vozík je zde dobrým, i když pouze dočasným řešením.

    Účast na výstavách je zvláštní disciplína. První podmínkou je, že váš pes musí být vynikajícím exemplářem své vlastní rasy, a za druhé: jeho srst musí být bez chybičky. To však ještě není vše. Ne každý pes, ať je jaký chce krasavec, je rád středem pozornosti, a ne každý páníček umí svého psa předvést tak, aby vynikly jeho kladné stránky. Při každém chovatelském spolku existují kursy předvádění, kde se můžete naučit dobře předvést svého psa.

    Tento výpočet psích sportů není zdaleka ůplný. Sportování s vaším psem se může stát příjemným způsobem zábavy. Naučíte se jej lépe znát, což platí samozřejmě i naopak, a posílí to váš vzájemný vztah. Nejdůležitější však je, abyste vy i váš pes měli ze sportování radost. Zjistíte-li, že váš pes nemá na určitý sport talent, pak mu to určitě nic neubírá na jeho dalších, pozitivních schopnostech.

 Zdroj: www.cmku.cz

1  
2  
 
"Když jsme se svými psy, neznáme osamělost ducha. Jsme spojení." - Pořekadlo Inuitů z Baffinova ostrova