Živel jménem retriever

Stránečka o retrieverech

Výstavy 2008

    Cílem každého chovatele by mělo být odchovávat jedince, kteří jsou nejen zdraví a použitelní pro práci v různých oborech lidské činnosti, ale také přiblížit je co nejvíce standardu daného pro příslušné plemeno. Jak se to chovateli daří, posuzujeme zejména na výstavách. Výstavy psů v ČR jsou organizovány podle Výstavního řádu Českomoravské kynologické unie. Rozdělují se na mezinárodní, národní, klubové, speciální a oblastní. Rozdíly mezi těmito výstavami spočívají v tom, že čím vyššího typu je výstava, tím je posuzování přísnější a jsou udělovány také vyšší tituly. Proto některé kluby, které vyžadují pro chovnost posouzení na výstavách, chtějí, aby alespoň jedna z výstav byla vyššího typu. To znamená, že nestačí, aby byl pes předveden jenom na oblastní výstavě.
 
"Když jsme se svými psy, neznáme osamělost ducha. Jsme spojení." - Pořekadlo Inuitů z Baffinova ostrova