Živel jménem retriever

Stránečka o retrieverech

Zkoušky retrieverů

 Základní zkoušky retrieverů  - ověření vlohových vlastností. 
WORKINKG TESTY RETRIEVERŮ

Zkušební řády pro zkoušky retrieverů 

 
"Když jsme se svými psy, neznáme osamělost ducha. Jsme spojení." - Pořekadlo Inuitů z Baffinova ostrova