Živel jménem retriever

Stránečka o retrieverech

Standard podle FCI

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

 

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 22.01.1999.

 

VYUŽITÍ:            retrívr

 

KLASIFIKACE F.C.I.:       Skupina       8     retrívři, slidiči,                                                  vodní psi.

                                             Sekce          1                 retrívři.

                                             S pracovní zkouškou.

 

 

CELKOVÝ VZHLED: Silný, vzpřímený pes s určitým stupněm elegance.  Charakteristická srst.

 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Inteligentní, vyrovnaná a spolehlivá povaha.  Statečný, přátelský, sebejistý a nezávislý.  Může se jevit rezervovaný.

 

HLAVA: Klínovitého tvaru při pohledu ze stran i zepředu.  Ve správném poměru s velikostí těla.

 

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Obličejová část a mozkovna stejné délky.  Souběžné roviny mozkovny a tlamy.

Stop: Mírný.

 

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Černá u černých a hnědá u játrově zbarvených psů.

Čelisti / zuby:  Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Velké, nevystupující, oválného tvaru, šikmo posazené.  Tmavě hnědé u černých psů; u játrově hnědých psů odstínem odpovídají barvě srsti.

Uši: Poněkud menší, nasazeny mírně nad úrovní očí; těsně přiléhající k hlavě, pokryté drobnými kudrnkami.

 

KRK: Silný a lehce klenutý, střední délky, ne příliš těžký, plynule přecházející do dobře uložených plecí, v nichž lopatky směřují dozadu.

 

TRUP:

Horní linie: Rovná a silná.  Poněkud delší od kohoutku ke kořeni ocasu než je výška od kohoutku k zemi.

Bedra: Krátká, hluboká a silná.

Hrudník: Hluboký, s dobře klenutými žebry, oválný v průřezu, spodní stranou dosahující k lokti.  Předhrudí dobře viditelné.  Žebra zasahují daleko dozadu.

Slabiny: Lehce vtažené.

 

OCAS: Plynule navazuje na horní linii.  Měl by dosahovat zhruba k hleznu. Při pohybu nesen rovný na úrovni horní linie.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: Přední běhy rovné, dobře postavené pod tělem.

Plece: Dobře šikmo dozadu uložené, svalnaté.

Nadloktí: Nadloktí a lopatky zhruba stejné délky.

Zápěstí: Silná.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: Silná, svalnatá.

Kolena: Přiměřené zaúhlení kolen.

Nárty: Dobře zaúhlené a hluboko posazené.

 

TLAPY: Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.

 

CHODY / POHYB: Chody bez námahy, plné síly, dosahující daleko dopředu a se silným impulsem zezadu.  Paralelní pohyb končetin.  Se zvyšující se rychlostí mají tlapy sklon pohybovat se více pod osou těla.

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST: Srst na těle tvoří silná vrstva malých, těsně stočených kudrnek těsně přiléhajících ke kůži, a to od týla až po špičku ocasu. Bez podsady a holých míst.  Na ostatních místech hladká srst.

 

BARVA: Černá nebo játrová.

 

VELIKOST:

Ideální výška v kohoutku: Psi:      67,5 cm (27 palců),

                                    Feny:      62,5 cm (25 palců).

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa

 

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 
"Když jsme se svými psy, neznáme osamělost ducha. Jsme spojení." - Pořekadlo Inuitů z Baffinova ostrova