Živel jménem retriever

Stránečka o retrieverech

Standard podle FCI

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

 

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 08.09.1988.

 

VYUŽITÍ:            lovecký pes.

 

KLASIFIKACE F.C.I.:       Skupina       8     retrívři, slidiči,                                       vodní psi.

                                             Sekce          1                 retrívři.

                                             S pracovní zkouškou.

 

CELKOVÝ VZHLED: Bystrý, aktivní pes střední velikosti s inteligentním výrazem, silný bez těžkopádnosti, elegantní, aniž by byl příliš hubený.

 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Obecně obdařen přirozenými vlohami loveckého psa, optimismem a vlídností, které se projevují nadšenou akcí ocasu; spolehlivý a laskavý.

 

HLAVA: Dlouhá a půvabně modelovaná.

 

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Plochá a středně široká.

Stop: Mírný stop mezi očima, nikdy není zdůrazněn, linie hlavy nejsou konvergující ani divergující.

 

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Dobré velikosti, s otevřenými nozdrami.

Čelisti / zuby:  Čelisti dlouhé a silné, schopny nést zajíce nebo bažanta, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.  Zuby zdravé a silné.

Oči: Střední velikosti, tmavě nebo oříškově hnědé, s velmi inteligentním výrazem (kulaté vystupující oči jsou vysoce nežádoucí).  Nejsou uloženy šikmo.

Uši: Malé a dobře nasazené, a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.

 

KRK: Hlava dobře posazená na krku; krk přiměřené délky a bez hrubosti; symetricky a šikmo nasazený na plece, dobře přecházející do hřbetu, umožňuje psovi snadno hledat stopu.

 

TRUP:

Bedra: Krátká a kvadratická.  Otevřená a dlouhá bedra jsou vysoce nežádoucí.

Hrudník: Hluboký a široký, s dobře vyjádřeným hrudníkem.  Přední žebra plochá.  Dobře vyvinutý hrudní koš, který se postupně vyklenuje a uprostřed je výrazně klenutý, ale směrem k pánevním končetinám klenutí opět ubývá.

 

OCAS: Krátký, rovný a dobře nasazený, nesen vesele, ale nikdy nad úrovní hřbetu.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: přední běhy rovné se silnými a kvalitními kostmi.

Lokty: Pohybují se čistě a rovnoměrně podél hrudníku.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté.  Měly by být rovnoběžně postaveny a rovné.

Kolena: Přiměřeně zaúhlená.

Nárty: Přiměřeně zaúhlené a hluboko posazené.  Kravský postoj je vysoce nežádoucí.

 

TLAPY: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty.  Polštářky silné a tvrdé.

 

CHODY / POHYB: Volný a plynulý, přímý a rovnoběžný při pohledu zepředu a zezadu.

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST: Hustá, jemné až střední textury a dobré kvality, co nejhladší.  Končetiny a ocas nesou výrazné třásně.  Praporce dotvářejí eleganci dokonalého psa.

 

BARVA: Pouze černá nebo játrová.


 

VELIKOST:

Upřednostňovaná výška:           Psi       : 59  - 61,5 cm  (23-24 palce),

                                   Feny: 56,5 - 59   cm  (22-23 palce).

Upřednostňovaná hmotnost v pracovní kondici: Psi:        27-36 kg (60-80 lbs),

                                                       Feny:   25-32 kg (55-70 lbs).

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa

 

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 
"Když jsme se svými psy, neznáme osamělost ducha. Jsme spojení." - Pořekadlo Inuitů z Baffinova ostrova